ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาเกษตร หมู่ที่ ๑๒ 19 มกราคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยระบบแอร์ บ้านห้วยแสง หมู่ที่ ๘ 19 มกราคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา พร้อมขยายเขตประปา บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๖ 19 มกราคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยระบบแอร์เชื่อมต่อเข้าระบบเดิม บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ 19 มกราคม 2564 เขียนโดย Super User
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 14 มกราคม 2564 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 24 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 24 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ 24 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ ๑๐ 24 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ 14 ธันวาคม 2563 เขียนโดย Super User

Additional information