ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หน้าปกแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ )

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2563รอบ6เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

Additional information