ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

แผนการดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ต่อ) 

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนดำเนินงานประจำ ปี2562 

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีส่วนที่1

แผนการดำเนินงานประจำปี ส่วนที่2

ประกาศติดตามและประเมินผลแผน

ผลการดำเนินงานรอบ6เดือน(2561)

ผลการดำเนินการรอบ6เดือน(หลัง)ประจำปีงบประมาณ2561

ผลการดำเนินงานรอบ 6เดือน(หลัง)2561

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

 

 

Additional information