ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

โครงการประกวดคำขวัญ

โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

ประกาศฯ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

ประกาศฯผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้พิจารณาตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว  ปรากฎผลดังนี้

1. คำขวัญชนะเลิศ  ได้รับรางวัล 600 บาท  รักชาติ รักท้องถิ่น ขจัดสิ้นคอร์รัปชั้น  เจ้าของผลงาน เด็กชายธนพัฒน์  เย็นศิริ  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย

2. รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัล 500 บาท  ทุจริตคิดร้อยทำลายชาติ  จะพินาศชาติไทยเรา เจ้าของผลงาน  เด็กชายวิญญู  ศรีสร้อย  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์

3. รางวัลที่ 3 ได้รับรางวัล 400 บาท  ทำงานอย่างเป็นมิตร  เราไม่คิดจะโกงใคร  เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่  ควรใส่ใจคุณธรรม

Additional information