ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

งานกิจการสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาอบต.ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาอบต.ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาอบต.ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาอบต.ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาอบต.ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภาอบต.ศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาอบต.ศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 

Additional information