ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์(1) 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์(2) 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์(3) 64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2563(1)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2563(2)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2563(3)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2563(4)

 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานสถิติการให้บริการ ปี 2563

งานกิจการสภา

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

Additional information