ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาฯ

ประกาศการบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัย

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2561 ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2561 ครั้งที่ 2

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 ครั้งที่ 2

กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนคร้ังการลา

ประมวจริยธรรมข้าราชการ

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 2564

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

การพัฒนาบุคลากร 2564

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 64

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 ครั้งที่ 1

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 ครั้งที่ 2

Additional information