เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ 2562  (คลิกที่นี่!!!)
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ 2565  (คลิกที่นี่!!!)
^