เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (คลิกที่นี่!!!)
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565
  (คลิ๊กที่นี่!!!)

^