เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

                                                           
          การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564  (คลิกที่นี่!!)
          การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564  (คลิกที่นี่!!)
          การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 (คลิกที่นี่!!)
          การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 (คลิกที่นี่!!)

           การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 (คลิกที่นี่!!)
         การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 (คลิกที่นี่!!)
^