เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

                                                                           1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  (คลิกที่นี่!!)
            2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  (คลิกที่นี่!!)
^