เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564 (คลิกที่นี่!!)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565 (คลิกที่นี่!!)
 
^