เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

แผนป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิกที่นี่!!)
 

1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   (คลิกที่นี่!!)

                - e-Plan   (คลิกที่นี่!!)
                - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (คลิกที่นี่!!)

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
             
- ประจำปี2564 รอบ 6 เดือน  (คลิกที่นี่!!)
                - ประจำปี2565 รอบ 6 เดือน  
(คลิกที่นี่!!)
3. รายงานการผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
                  
- ประจำปี 2564 (คลิกที่นี่!!)
                   - ประจำปี 2565  
 (คลิกที่นี่!!)
                       

^