เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ. 2562 (คลิกที่นี่!!)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (คลิ๊กที่นี่!!!)
^