เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน 
         - มาตรการประหยัดพลังงาน (คลิกที่นี่!!)
        - คำสั่งคณะทำงานลดใช้พลังงานฯ 
(คลิกที่นี่!!)
        - รายงานผลการลดพลังงานฯ 
(คลิกที่นี่!!)
        
- ประกาศผลการลดพลังงานฯ (คลิกที่นี่!!)
^