ศรีวิชัยถิ่นล้ำค่า ภูคอกม้าแหล่งธรรม ชุ่มฉ่ำลำน้ำยาม ผักหนอกงามของดี ประเพณีดอนปู่ตา ศาลาวัดป่าสัก อนุรักษ์ลอยกระทง ลุ่มหลงแหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง

การจัดหาพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563

ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะกาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก

ประกาศผลผู้ชนะกาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก ไตรมาส 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

แบบสขร.1 เดือนตุลาคม 2562

แบบสขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562

แบบสขร.1 เดือนธันวาคม 2562

แบบสขร.1 เดือนมกราคม 2563

แบบสขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2563

แบบสขร.1 เดือนเมษายน 2563

แบบสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563

แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -ต่อ-

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 /2654

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2563(1)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2563(2)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2563(3)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2563(4)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม(1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม(2)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม(3)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม (1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม (2)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม (3)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม (4)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน

 

 

Additional information